Επικαιρότητα

Προκήρυξη της δράσης «Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Με σκοπό την επιλογή των τραπεζών για παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε ελληνικές επιχειρήσεις, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία των προς αξιολόγηση προσφορών: 6 Ιουνίου 2018.