Επικαιρότητα

Υιοθέτηση από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» (“European Accessibility Act”)

Στις 9 Απριλίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε το συμβιβαστικό κείμενο της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» (“European Accessibility Act”).

Πλέον, αναμένεται η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Συμβιβαστικό κείμενο