Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Περίπου 5,3 δισ. ευρώ (αύξηση κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ το ποσό σε σχέση με τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2019) προβλέπεται να διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόσφατα επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 15 Μαρτίου – 9 Απριλίου 2019.

Όπως προκύπτει, 72,8 δισ. ευρώ πόροι του EFSI (αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2019) οδήγησαν στην υλοποίηση επενδύσεων εντός της ΕΕ συνολικού ύψους 392,6 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2019).