Επικαιρότητα

Στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων τραπεζών μελών ΕΕΤ έτους 2018

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ και ειδικότερα στην ενότητα «Στατιστικά Στοιχεία» έχουν αναρτηθεί πληροφορίες με τα στοιχεία ισολογισμού και δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών μελών της για το έτος 2018.

Στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων τραπεζών έτους 2018