Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

5,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ το ποσό σε σχέση με τα στοιχεία Ιανουαρίου 2019) προβλέπεται να διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόσφατα επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 6 Φεβρουαρίου - 14 Μαρτίου 2019.

Όπως προκύπτει, 72,5 δισ. ευρώ πόροι του EFSI (αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Ιανουαρίου 2019) οδήγησαν στην υλοποίηση επενδύσεων εντός της ΕΕ συνολικού ύψους 389,8 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 10 δισ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Ιανουαρίου 2019).