Επικαιρότητα

Τροποποίηση του καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα (“golden visa”)

Στις 7 Μαρτίου 2019, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο Νόμου,  με το άρθρο 42 του οποίου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα (“golden visa”).

Ειδικότερα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου καθεστώτος με προσθήκη και άυλων επενδύσεων (π.χ. αγορά μεριδίων ή μετοχών σε ημεδαπούς Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων) στις δραστηριότητες, για τις οποίες δύναται να χορηγείται άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών.

Σχέδιο Νόμου