Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1586) η υπ’ αριθμ. 45196 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία εξαιρείται από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα η υποκατηγορία «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)» του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας («ΚΑΔ») «56.29 Άλλες Υπηρεσίες Εστίασης».

 

ΦΕΚ Β’ 1586/8.5.2018