Ξ•ΞΊΞ΄ΟŒΟƒΞ΅ΞΉΟ‚ - ΞžΒ£ΞžΞ…ΞžΞ‰ΞŸΒΞžΒ¬: ΞžΒœΞžΞ…ΞžΒ»ΞžΒ­ΞŸΒ„ΞžΞ…ΞŸΒ‚ ΞžΒ”ΞžΞ‰ΞžΞ…ΞžΞˆΞžΒ½ΞžΞΞŸΒΞŸΒ‚ ΞžΞŠΞžΒ±ΞžΞ‰ ΞžΒ•ΞŸΒ…ΞŸΒΞŸΒ‰ΞŸΒ€ΞžΒ±ΞŸΒŠΞžΞŠΞžΞΞŸΒ ΞžΒŸΞžΞ‰ΞžΞŠΞžΞΞžΒ½ΞžΞΞžΞŒΞžΞ‰ΞžΞŠΞžΞΞŸΒ ΞžΒ”ΞžΞ‰ΞžΞŠΞžΒ±Ξžβ€•ΞžΞΞŸΒ…

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Γενικό Μέρος: Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις

Συγγραφέας: Χρ. Γκόρτσος
Έκδοση 2014
Νομική Βιβλιοθήκη
Σελ.: 446
ISBN: 978-960-562-144-5

Περιγραφή

Το εγχειρίδιο «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης» πραγματεύεται το Δίκαιο της ΟΝΕ, έναν εξαιρετικά δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο του ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου, ιδίως μετά την εκδήλωση της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη. Το έργο δομείται σε πέντε μείζονες ενότητες, και ειδικότερα: α) Ενότητα Ι: Ο ορισμός του Δικαίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι πηγές του, β) Ενότητα ΙΙ: Η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, γ) Ενότητα ΙΙΙ: Κοινές διατάξεις για την Οικονομική και τη Νομισματική Ένωση, δ) Ενότητα IV: Δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, και ε) Ενότητα V: Τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο τέλος του εγχειριδίου παρατίθεται Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένες βασικές πηγές του Δικαίου της ΟΝΕ και συγκεκριμένα: α) οι συναφείς διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, β) οι συναφείς διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, δ) η Διακυβερνητική Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism”, “ESM”), και ε) ο Κανονισμός 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η μελέτη απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές , αλλά και σε νομικούς που ασχολούνται επιστημονικά ή επαγγελματικά με την εν λόγω θεματική ενότητα, καθώς και σε οικονομολόγους.


Επιστροφή