Ξ•ΞΊΞ΄ΟŒΟƒΞ΅ΞΉΟ‚ - ΞžΒ£ΞžΞ…ΞžΞ‰ΞŸΒΞžΒ¬: ΞžΒœΞžΞ…ΞžΒ»ΞžΒ­ΞŸΒ„ΞžΞ…ΞŸΒ‚ ΞžΒ”ΞžΞ‰ΞžΞ…ΞžΞˆΞžΒ½ΞžΞΞŸΒΞŸΒ‚ ΞžΞŠΞžΒ±ΞžΞ‰ ΞžΒ•ΞŸΒ…ΞŸΒΞŸΒ‰ΞŸΒ€ΞžΒ±ΞŸΒŠΞžΞŠΞžΞΞŸΒ ΞžΒŸΞžΞ‰ΞžΞŠΞžΞΞžΒ½ΞžΞΞžΞŒΞžΞ‰ΞžΞŠΞžΞΞŸΒ ΞžΒ”ΞžΞ‰ΞžΞŠΞžΒ±Ξžβ€•ΞžΞΞŸΒ…

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η ειδική μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών

Πρόλογος: Κ. Στεφάνου
Συγγραφέας: Γ. Καφετζής
Έκδοση 2013
Νομική Βιβλιοθήκη
Σελ.: 255
ISBN: 978-960-562-141-4

Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση «Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Φαρμάκων» που εντάσσεται στη σειρά Μελετών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ECEFIL) βασίζεται στην παραδοχή ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίαςφαρμάκων συνιστούν μονοπωλιακά δικαιώματα που επηρεάζουν την πρόσβαση σε φάρμακα (access to medicines) τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ζήτημα της πρόσβασης στα φάρμακα είναι ένα σύνθετο ζήτημα της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας με πολιτικές, ιδεολογικές, οικονομικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, ιατρικές, ηθικές και από τη σκοπιά ιδίως του παρόντος βιβλίου ρυθμιστικές διαστάσεις.

Το βιβλίο Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Φαρμάκων θέτει ουσιαστικά το ερώτημα εάν και κατά πόσο υφίσταται και δικαιολογείται ειδική μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο του δικαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τις φαρμακευτικές εφευρέσεις.

Η παρούσα έκδοση Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Φαρμάκων δομείται σε τρεις ενότητες, ως εξής: Το εισαγωγικό μέρος πραγματεύεται το πρόβλημα της φαρμακευτικής περίθαλψης στις αναπτυσσόμενες και ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες, τα χαρακτηριστικά της φαρμακευτικής αγοράς, την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων, τη δικαιοπολιτική θεμελίωση και τη σκοπιμότητα της προστασίας των εφευρέσεων στον τομέα των φαρμάκων και τη διεθνή νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στην υγεία. Κατόπιν, στο πρώτο μέρος, αρχικά αναλύονται οι διατάξεις της συμφωνίας ΤRIPs αναφορικά με τη φύση των υποχρεώσεων των μελών, τις αρχές, τους στόχους της εν λόγω συμφωνίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις μεταβατικές περιόδους και στη συνέχεια εξετάζεται η διαμόρφωση του νέου διεθνούς δικαίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φαρμάκων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε φθηνά φάρμακα στις αναπτυσσόμενες και ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες. Τέλος, στο δεύτερο μέρος αξιολογείται το νέο δίκαιο που διαμορφώθηκε με την παράγραφο 6 της διακήρυξης της Ντόχα για τη δημόσια υγεία και με τη συμφωνία ΤRIPS και αναδεικνύονται οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο για την ουσιαστική βελτίωση του καθεστώτος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φαρμάκων.

 


Επιστροφή