- Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και fora. Συμμετοχή της ΕΕ9 2010

(Financial Action Task Force, “FATF”). , , 1989, - G-7 . FATF 34 ( 15 - ), .


9 2010

G-20

(2009), - , : ) , , ) , ) , ) , , hedge funds ) ) .


9 2010

.. (...)

.. ... 1 1995 . , , 27 (28 ). , .. ... .


9 2010

.. ...:

.. de facto status ... , 27 , constituencies, .