Ανακοινώσεις25 Μαΐου 2016

Stuart Robinson Workshop No 8

Περισσότερα...


8 Φεβρουαρίου 2016

Οι ιδιωτικοποιήσεις ως εργαλεία απελευθέρωσης των αγορών: Η ελληνική εμπειρία
Ερευνητικά Δοκίμια 2015/2

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζονται τα είδη των ιδιωτικοποιήσεων και παρατίθεται γενικά η ελληνική εμπειρία. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η λειτουργία του ενωσιακού δικαίου των τομεακών απελευθερώσεων ως παρακινητικού δίκαιου και παρατίθεται το υπάρχον status quo στις κύριες ρυθμισμένες αγορές της ελληνικής οικονομίας. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται η λειτουργία του ενωσιακού δικαίου της ελεύθερης εγκατάστασης, της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων ως δίκαιο πλαισίωσης της εθνικής αρμοδιότητας και παρατίθενται τα πίο χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα.

Για να το κατεβάσετε πατήστε κάτωθ


14 Ιανουαρίου 2016

Ρυθμιστικός ανταγωνισμός, εναρμόνιση νομοθεσιών και τυποποίηση στην ΕΕ: Μια αναθεώρηση
Ερευνητικά Δοκίμια 2015/1

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος διευκρινίζονται και συγκρίνονται οι διεργασίες (processes) κανονιστικής / ρυθμιστικής σύγκλισης (convergence) και ειδικότερα ο ρυθμιστικός ανταγωνισμός και η εναρμόνιση νομοθεσιών, καθώς και ο ρόλος της αμοιβαίας αναγνώρισης νομοθεσιών και εννόμων καταστάσεων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι διεργασίες κανονιστικής σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναδεικνύεται η μεταξύ τους διάδραση.

Για να το κατεβάσετε πατήστε κάτωθι:


30 Σεπτεμβρίου 2015

Stuart Robinson Workshop No 7

 

Περισσότερα...


13 Οκτωβρίου 2014

ECEFIL WP No 2014/10 - Prof. Gortsos

Περισσότερα...  1 - 2 - 3 - 4   επόμενη >>