Ερευνητές - Λοιποί ΕρΡυνητές - ΣυνΡργάτΡς

Λαζαρίδης Νικόλαος
(2010-...)

Ο Νικόλαος Γ. Λαζαρίδης είναι πολιτικός επιστήμονας, ειδικευμένος σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διοίκησης, στέλεχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε με άριστα.

Παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Tilburg University στην Ολλανδία (Certificat d΄ Etudes Euro-Enseignement). Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και διοίκηση με άριστα από το Πάντειο Παν/μιο, ενώ τιμήθηκε με βραβείο ευρωπαϊκής μελέτης από την ΕΠΕΕΣ. Υπήρξε υπότροφος Robert Schuman του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στο Λουξεμβούργο) καθώς και  του  ΙΚΥ. Αποφοίτησε με άριστα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.  Εργάστηκε ως ερευνητής στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ενώ έχει κάνει πρακτική άσκηση και στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια και κύκλους εκπαίδευσης σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ε.Ν.Ε.Ε.Σ.) και Γενικός Γραμματέας του εν λόγω σωματείου την περίοδο 2004-2008. Εισηγητής θεμάτων ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μέλος  επιστημονικών συλλόγων και σωματείων. Υπήρξε μέλος της ad hoc συντονιστικής γραμματείας της «ελληνικής επιτροπής» των ΜΚΟ που συμμετείχαν στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης για την οργάνωση εκδηλώσεων και την εκπόνηση θέσεων σχετικά με τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης.

Είναι μέλος της ομάδας “Team Europe” της Ευρ. Επιτροπής και διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θέματα κοινοτικού προϋπολογισμού.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πολιτικών της ΕΕ και στον περιοδικό τύπο. Μεταξύ άλλων, με τους Ollerenshaw S. και Blesa Marin A-R.,   δημοσίευσε μελέτη με τίτλο «Constitutional Courts in the Member States of the European Union», η οποία έχει εκδοθεί από τη Γεν. Δ/νση Ερευνών του Ευρ. Κοινοβουλίου στη σειρά, Legal Affairs Series, W-7:3-1995. Είχε επίσης την επιστημονική επιμέλεια (σε συνεργασία με την κ. Κ. Κοτταρίδη) του συλλογικού τόμου της ΕΝΕΕΣ, «Η ευρωπαϊκή δυναμική. Τάσεις και προοπτικές», εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2003. Πρόσφατες δημοσιεύσεις του αφορούν τη διαχείριση της κοινοτικής ύλης από την εθνική δημόσια διοίκηση, καθώς και τη λειτουργία του γενικού προϋπολογισμού της Ευρ. Ένωσης.Επιστροφή