Ερευνητές - Λοιποί ΕρΡυνητές - ΣυνΡργάτΡς

Μανδηλαρά Σοφία
(2010-2012)

Η Σοφία Μανδηλαρά είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει το Διεθνές Πρόγραμμα Πολιτικών Επιστημών του Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) και το Διεθνές Ινστιτούτο για Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές του Πανεπιστημίου Georgetown με υποτροφία από το Fund for American Studies (TFAS). Επιπλέον, είναι τελειόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στην κατεύθυνση του Διεθνούς Οικονομικού, Χρηματοοικονομικού και Τραπεζικού Δικαίου. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιαπωνικά. Υπήρξε εκπαιδευόμενη στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Η προηγούμενη εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει τη συνεργασία της με το Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο νομό Έβρου καθώς και την ερευνητική της δραστηριότητα στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, σε θέματα εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα πάνω σε θέματα διαφοροποιήσης προϊόντος και ετοιμάζει τη διπλωματική της εργασία σχετικά με τον κίνδυνο χώρας και τη στάση πληρωμών κρατών.Επιστροφή