Ερευνητές - ΞœΞ΅Ο„Ξ±Ο€Ο„Ο…Ο‡ΞΉΞ±ΞΊΞΏΞ― ΕρΡυνητές

Στριγγάρης Μιχάλης
(2010-...)

Ο Μιχάλης Στριγγάρης είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με εξειδίκευση «Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο», του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου και σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος στην Δικηγορική Εταιρεία «Π.Δ. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θέματα που σχετίζονται με την ρύθμιση, εφαρμογή και εποπτεία των υπεράκτιων εταιρειών και κέντρων, των μη συνεργαζομένων δικαιοδοσιών και των  αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Κατέχει πτυχίο του Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι δικηγόρος από το 2006. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει υποθέσεις εταιρικού, φορολογικού, συμβατικού, ασφαλιστικού, εμπορικού, καταναλωτικού και εμπραγμάτου δικαίου. Συμμετέχει επίσης στον φορολογικό και επενδυτικό σχεδιασμό φυσικών και νομικών προσώπων, ως και στην ίδρυση και λειτουργία υπεράκτιων εταιρειών.Επιστροφή