Ερευνητές - Λοιποί ΕρΡυνητές - ΣυνΡργάτΡς

Κατσιγιάννη Αγγελική
(2010-2012)

H Αγγελική Κατσιγιάννη εργάζεται ως δικηγόρος στην Τράπεζα CITIBANK INTERNATIONAL. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που άπτονται της ρύθμισης, εφαρμογής και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οίκων αξιολόγησης πιστωτικών ιδρυμάτων και του δικαίου προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Κατέχει πτυχίο του Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι δικηγόρος από το 2007. Η επαγγελματική της εμπειρία ως ασκούμενη δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα της Τράπεζας της Ελλάδος, συνιστάμενη στην ενασχόλησή της με θέματα τραπεζικής εποπτείας και προληπτικής εποπτείας των κεντρικών τραπεζών, την ώθησαν στις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα «Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο», του Παντείου Πανεπιστημίου. Η περαιτέρω επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει ενασχόληση με θέματα λιανικής τραπεζικής, δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, εταιρικού, φορολογικού δικαίου καθώς και προστασίας  του καταναλωτήΕπιστροφή