Ερευνητές - Μέλη ΔΕΠ / Ξ‘ΞΊΞ±Ξ΄Ξ·ΞΌΞ±ΟŠΞΊΞΏΞ― ΣυνΡργάτΡς

Καραγιάννης Βασίλης
Δ.Ν., Δικηγόρος

Ο Βασίλειος Καραγιάννης είναι Διδάκτωρ Νομικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB) και εργάζεται ως Ανώτερος Συνεργάτης στην δικηγορική εταιρεία KLC Αθηνών. Προηγουμένως, διετέλεσε Νομικός Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) – (2005-2006) και δικηγόρος στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009). Είναι εντεταλμένος διδασκαλίας υπό τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Στεφάνου για το σκέλος των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου & Κρατικών Ενισχύσεων» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει επίσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το μάθημα «Το νομικό καθεστώς χρήσης των ηλεκτρονικών εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση». Τα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και στα νομικά ζητήματα της εναρμόνισης των νομοθεσιών. Είναι πτυχιούχος Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών (1993) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Licence spéciale) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB). Έχει συγγράψει τρία βιβλία και έχει συμμετάσχει σε σειρά συλλογικών έργων. Έχει επίσης αρκετές φορές αρθρογραφήσει στον ελληνικό και το γαλλόφωνο επιστημονικό τύπο. Επιστροφή