Ερευνητές - Λοιποί ΕρΡυνητές - ΣυνΡργάτΡς

Τσούτσια Αναστασία
(2010-...)

Η Αναστασία Τσούτσια είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το 2006 αποφοίτησε με άριστα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος εξειδίκευσης στο Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσεων στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.  Επιστροφή