Ερευνητές - Λοιποί ΕρΡυνητές - ΣυνΡργάτΡς

Λεωνίδου Πέτρος
(2010-2012)

Ο Λεωνίδου Πέτρος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διπλωματική εργασία που εκπόνησε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών του τιτλοφορείται: «Σχέσεις Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου: Η άμεση ισχύς των συμφωνιών σύνδεσης και των εμπορικών συμφωνιών της Ε.Κ. στην κοινοτική έννομη τάξη».Επιστροφή