Ερευνητές - ΞœΞ΅Ο„Ξ±Ξ΄ΞΉΞ΄Ξ±ΞΊΟ„ΞΏΟΞΉΞΊΞΏΞ― ΕρΡυνητές

Καφετζής Γιώργος
Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου

Ο Γεώργιος Ν. Καφετζής είναι Διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και εργάζεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2007 -). Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου (Συμφωνία TRIPS) και του Δικαίου της Υγείας (ΟΗΕ-Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΠΟΥ) και ειδικότερα στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και ΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ειδίκευση: Δίκαιο και Πρακτική Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων) του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και ΜSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Έχει εργαστεί ως διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών / Β4 Διεύθυνση Οργανισμών Ασχολουμένων με Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις(2003 - 2004).

Οι κυριότερες δημοσιεύσεις είναι:

  • (α) συνδρομή στο: Τσαντίλας, Π. (2008) «Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο της Υγείας», Έκδοση: Αντ. Ν. Σάκκουλα,

  • (β) Καφετζής, Γ. και Kωσταγιόλας, Π. (2009) «Η παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον», Διμηνιαίο Περιοδικό «Επιθεώρηση Υγείας», Έκδοση MediForce Services Α.Ε., Τόμος 20, Τεύχος 119, σελ. 10-16,

  • (γ) Καφετζής, Γ. (2007) «Ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και ο αναδυόμενος ρόλος της προαγωγής και αγωγής υγείας» στην Τριμηνιαία Επιθεώρηση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση «Ρηξικέλευθον» της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος 2007, Τεύχη 27-28-29-30, σελ. 3-14 και

  • (δ) Καφετζής, Γ. (2006) «Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Υγείας», στο Τριμηνιαίο Νομικό Περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου», Έκδοση: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, τόμος 26, τεύχος 1, σελ. 55-63.


Επιστροφή