Ερευνητές - Λοιποί ΕρΡυνητές - ΣυνΡργάτΡς

Γιωτάκη Τζένυ
(2010-...)

Η Τζένυ Γιωτάκη γεννήθηκε στις Σέρρες το 1974. Είναι μέλος του ΔΣΑ από το 1997. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Αθηνών το 1995 και έλαβε μεταπτυχιακά διπλώματα, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester το 1997 και στα Οικονομικά από το Athens Laboratory of Business Administration το 2001. Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι δικηγόρος της Τράπεζας της Ελλάδος και διαχειρίστρια εταίρος στην δικηγορική εταιρεία Athens Business Lawyers ενώ διετέλεσε Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (2007-2010), Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Θεμάτων του Ομίλου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (2005-2007) και δικηγόρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2002-2005) και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (1999-2002). Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Οριζοντίων Θεμάτων της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων και εκπρόσωπος της ΕΠΕΙΑ στην Γενική Συνέλευση των μελών της CEIOPS. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους επί θεμάτων ασφαλιστικής εποπτείας και εταιρικού δικαίου. Έχει εξειδίκευση στο χρηματοοικονομικό δίκαιο (τραπεζικό, ασφαλιστικό, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ζητήματα οργανισμών συλλογικής επένδυσης, εκκαθάρισης διακανονισμού και θεματοφυλακής), στο διοικητικό εποπτικό δίκαιο, στο εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση.Επιστροφή