Ερευνητές - Μέλη ΔΕΠ / Ξ‘ΞΊΞ±Ξ΄Ξ·ΞΌΞ±ΟŠΞΊΞΏΞ― ΣυνΡργάτΡς

Φίλος Ιωάννης
Επικ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Ο Φίλος Ιωάννης γεννήθηκε το 1962 στα Άγναντα Άρτας, έλαβε πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ, μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο του Connenticut, ΗΠΑ με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και έχει αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ως επαγγελματίας, είναι πιστοποιημένος με τους διεθνείς τίτλους του Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor - CIA) από το 2002 και του Ελεγκτή Απάτης (Certified Fraud Examiner - CFE) από το 2004.

Πριν την ανάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο χώρο της Ελεγκτικής και Λογιστικής (2007) είχε εργαστεί στον ελεγκτικό οίκο Arthur Andersen για 7 έτη (αποχώρησε στο βαθμό του διευθυντή / manager) και ως σύμβουλος επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών για 10 έτη. Έχει επίσης διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και ως εισηγητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολλούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς). Ταυτόχρονα, από το 1996 μέχρι σήμερα είμαι εσωτερικός ελεγκτής (μερικής απασχόλησης) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Από το 2009 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑΑ και από το 2008 είναι μέλος Επιτροπής Ελέγχου Διεθνούς Οργανισμού που εδρεύει στην Ελλάδα.

Έχει γράψει 5 βιβλία σε θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής, έχει αρθρογραφήσει αρκετά άρθρα σε επαγγελματικά περιοδικά και στον οικονομικό τύπο και έχει αρκετές παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε επαγγελματικές συνέδρια και ημερίδες.

Είναι μέλος ΔΣ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN Gr) και πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του, μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) όπου έχει διατελέσει και γενικός γραμματέας, μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών κατά της Απάτης (HACFE), μέλος στη Διεθνή Διαφάνεια, στο Ινστιτούτο Οικονομίας και Διοίκησης της ΕΕΔΕ και σε άλλους φορείς.Επιστροφή