Ερευνητές - Μέλη ΔΕΠ / Ξ‘ΞΊΞ±Ξ΄Ξ·ΞΌΞ±ΟŠΞΊΞΏΞ― ΣυνΡργάτΡς

Κάτσιος Σταύρος
Αναπλ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Ο Σταύρος Κάτσιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1990 και μέλος του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου από το 1996. Ειδικεύεται στο διεθνές οικονομικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο, στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και στα ζητήματα διακυβέρνησης και οργανωμένου εγκλήματος.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Albertus Magnus της Κολωνίας στη Γερμανία (1980-1984), είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987), μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο του Europa-Institut του Πανεπιστημίου Saarland, της Γερμανίας (1991) και διδάκτορας του Εμπορικού και Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1997). Το 1983 παρακολούθησε με υποτροφία σειρά μαθημάτων Διεθνούς Δικαίου και Πολιτικής στο πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον, ΗΠΑ. Υπήρξε συνεργάτης του Προγράμματος Αναβάθμισης των Σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1998-1999.

Διδάσκει στο ΤΞΓΜΔ από το 1994 και από το 1998 στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στην Αθήνα ζητήματα σχετικά με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Είναι τακτικός ομιλητής στο ετήσιο International Symposium on Economic Crime στο Cambridge University (Jesus College); Το 2004 διορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας «για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων Μη Φορολογικών Εσόδων (εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες άρθρου 7 Ν. 2331/1995, τυχερά παιγνίδια, λαθρεμπόριο, καυσίμων, ηλεκτρονικό εμπόριο, κλπ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο αναμόρφωσης του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Από το 2004 είναι μέλος της “Association of Certified Ant-Money Laundering Specialists” (ACAMS) των ΗΠΑ. Είναι μέλος του Syntax AML-Group.

Από το 2007 είναι διευθυντής της επιστημονικής σειράς «Παγκοσμιοποίηση και Διακυβέρνηση» και από το 2010 της σειράς του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων στις εκδόσεις Παπαζήση. Μεταξύ 2005 και 2008 υπήρξε εκπρόσωπος και υπεύθυνος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο Ι.Π.» (με φορέα υλοποίησης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) στο πλαίσιο των Πράξεων «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών». Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κυριότερες δημοσιεύσεις: «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος – Η Γεωπολιτική του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος», Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998, «Διεθνείς Οργανισμοί – Ανάμεσα στον Πόλεμο και την Ειρήνη», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002. «Ηλεκτρονικό Χρήμα» (μτφρ.-επιμέλεια), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, «Το Οικονομικό Έγκλημα στην Αρχιτεκτονική των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Στοιχεία επαφής

e-mail: katsios@geopolitics.gr, skatsios@gmail.com, katsios@dflti.ionio.gr

www.geopolitics.gr, www.dflti.ionio.gr    Επιστροφή