- Διοικούσα Επιτροπή


. Panthéon-Assas (Paris II) (D.E.A. de Droit International Privé et du Commerce International) : . (- 2000: (Swiss Institute of Comparative Law).

. 17.6.2009 ´ . , . .

. .

E-mail: clivada@hba.gr  • PDF: 137 Kb