Διοίκηση - Διευθυντής

Στεφάνου Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμήματος ΔΕΠΣ Παντείου Παν/μίου

Γενικές πληροφορίες

Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου σπούδασε Νομικά και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1980. Tο 1999 εξελέγη Καθηγητής Α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Από το 1999 ως το 2007 διατέλεσε Δ/ντής του ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος και στη συνέχεια Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ). Το 2010 διορίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δ/ντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL). Είναι ήδη Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου πανεπιστημίου και Επισκέπτης Καθηγητής στο Global Studies Institute του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Το 1992 του απονεμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Συμβούλιο η Α΄ευρωπαϊκή έδρα Jean Monnet στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα  υπό την αιγίδα της TEPSA, της EIPA, του Federal Trust και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας και διατέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Paris II (Panthéon-Assas), Nice, Grenoble και Bordeaux, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (IEUG), το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, το Πανεπιστήμιο της Utah (ΗΠΑ), το Πανεπιστήμιο Alcala de Henares (Μαδρίτη) και το Πανεπιστήμιο της Τύνιδας - Καρχηδόνας.  

Συμβουλευτική δραστηριότητα

Ως νομικός και στη συνέχεια δικηγόρος υπηρέτησε στις νομικές υπηρεσίες της SIFIDA στην Γενεύη και της Τράπεζας Κρήτης στην Αθήνα. Διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εμπορικής Τράπεζας από το 1996 ως το 2001 και στη συνέχεια Σύμβουλος διεθνούς συνεργασίας και μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Διατέλεσε Σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης στις τέσσερεις ελληνικές προεδρίες του Συμβουλίου και στις πέντε Διακυβερνητικές Διασκέψεις για την αναθεώρηση των Συνθηκών ΕΚ/ΕΕ από το 1985.

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις του στο πεδίο του Οικονομικού Δικαίου περιλαμβάνουν τη διδακτορική διατριβή του με θέμα Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Κοινή Αγορά (1980), την μονογραφία Συγκρούσεις Οικονομικής Κυριαρχίας (1986), το σύγγραμμα Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (2006, με Χρ. Γκόρτσο). Οι δημοσιεύσεις του για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση περιλαμβάνουν την μονογραφία Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις στην Ε.Ε. (1996, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών και μεταφρ. Bruylant, 1997), και το άρθρο “La nouvelle gouvernance européenne. Bilan et perspectives”, Cahiers de droit européen, 2006, nos.5-6, pp. 581 ss. Επιμελήθηκε επίσης διάφορα βιβλία, μεταξύ των οποίων Adjusting to EU Enlargement. Recurring Issues in a New Setting (Cheltenham UK: Edward Elgar, 2006).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • "La solidarité financière et la contractualisation de la gouvernance économique", Annuaire de droit de lΆUnion européenne 2011, p. 69-89.
  • “Building firewalls: EU responses to the sovereign debt crisis” in O. Hieronymi & C.A. Stephanou (eds.), International Debt: Economic, Financial, Monetary, Political and Regulatory Aspects, Basingstoke, Palgrave, 2013, p. 127-158.
  • “The road towards Fiscal Union” in G. Amato, M. Frendo & G. Napolitano (eds.), The New Economic Governance of Europe – EPLO Meeting, Malta 20-21 July 2012, EPLO Publications, 2014.
  • “LΆunion bancaire. Les nouveaux mécanismes de prévention et de gestion des crises bancaires”, Annuaire de droit de lΆUnion européenne 2014, p. 25-64.
  • Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015.

Κύρια ερευνητικά πεδία

Νομοθετικός ανταγωνισμός και προσέγγιση νομοθεσιών. Νέες μέθοδοι διακυβέρνησης.

E-mail: Constantin.Stephanou@unige.chstephanou@ecefil.euΕπιστροφή