- Διοικούσα Επιτροπή

/

. , , , () . Bachelor (Hons) , Salford (, ). , , Marc Bloch-Strasbourg II (, ) Mons-Hainaut (, ). & 2006 . Robert Schuman 2004-2007.